Grand Prix i Mistrzostwa Regionów 2018

Zarząd PFS podjął decyzję dotyczącą organizacji cyklu Grand Prix 2018 oraz Mistrzostw Regionów 2018.

Najważniejsza zmiana w stosunku do tegorocznych edycji to powrót do zgłaszania przez organizatorów chęci otrzymania przez ich turnieje statusu Grand Prix / Mistrzostw Regionów.

Bez zmian w stosunku do ubiegłego roku pozostają: Pozostałe zasady i szczegóły można znaleźć w załączniku do uchwały Zarządu PFS 41/2017 z dnia 21.12.2017r.: Regulamin i zasady wyznaczenia turniejów cyklu Grand Prix Polski oraz cyklu Mistrzostwa Regionów w Scrabble w 2018 roku.

Organizatorów zachęcamy do zgłaszania na adres zarządu (zarzad@pfs.org.pl) chęci otrzymania statusu Grand Prix / Mistrzostw Regionów.
Termin zgłoszeń upływa 21.01.2018r.
Do 28.01.2018r. Zarząd PFS wybierze i ogłosi które turnieje wejdą w skład Grand Prix i Mistrzostw Regionów.
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie