Konkurs na organizację imprez centralnych w 2020 roku

Zarząd PFS ogłosił konkurs na organizację imprez centralnych w 2020 roku: Na dofinansowanie poszczególnych imprez Zarząd PFS przeznaczy maksymalnie: Oferty można składać na adres poczty internetowej PFS (zarzad@pfs.org.pl) w terminie: Zarząd zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu konkursu w każdej z wymienionych kategorii w przypadku otrzymania satysfakcjonującej oferty, spełniającej wymogi organizacyjne i/lub wskazania odpowiednio wcześniejszego terminu organizacji imprezy.

Szczegółowe informacje zwiera Regulamin konkursu na organizację imprez centralnych w 2020 roku stanowiący załącznik do uchwały Zarządu PFS.
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie