Walne Zgromadzenie Członków PFS

Informujemy, że Zarząd Polskiej Federacji Scrabble działając na podstawie §20 pkt 5d Statutu PFS postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Federacji Scrabble, które odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku.

Miejsce - Warszawa, Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza, aleja Komisji Edukacji Narodowej 61
Pierwszy termin - godz. 18:30, drugi termin - godz. 18:45.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór protokolanta oraz Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
6. Sprawozdanie Kolegium Sędziów,
7. Sprawozdanie Komisji Językowej
8. Sprawozdanie Zarządu,
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
10. Pytania do Zarządu i dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu,
11. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i udzieleniem absolutorium,
12. Dyskusja programowa,
13. Wybór Prezesa Zarządu,
14. Wybór Zarządu,
15. Wybór Komisji Rewizyjnej,
16. Wybór Sądu Koleżeńskiego,
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał,
18. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
19. Wolne wnioski,
20. Zamknięcie obrad.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania nieobecnego członka federacji na zgromadzeniu:
Wzór pełnomocnictwa (format pdf)
Wzór pełnomocnictwa (format doc)

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2017 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia do aktywnego udziału w zebraniu.

Zarząd Polskiej Federacji Scrabble
SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie